Op 13 oktober 1903 werd er een muziekafdeling opgericht als onderdeel van de weerbaarheidsvereniging het Tielsch vrijwilligerscorps’. Uit deze muziekafdeling is de huidige ‘Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging’ voortgekomen.

In de beginjaren had het corps als voornaamste taak de gewapende leden van de weerbaarheid naar het oefenterrein te begeleiden. Rond het jaar 1910 ging de muzikale tak zijn eigen weg onder de naam De Tielse Vrijwillige Muziekvereniging (T.V.M.)

Historie • 1 • KTVM.nl
Historie • 2 • KTVM.nl

Tijdens de eerste wereldoorlog werd, om de ten ondergang van de vereniging te voorkomen, de eerste contributieregeling ingesteld van zegge fl. 0,10 (Euro 0,04) per week.

Na een beginperiode van vallen en opstaan kwam er geleidelijk verbetering in de situatie van de T.V.M. zowel muzikaal als materieel, waarbij zeker niet voorbijgegaan mag worden aan de heer F.H. Hendrich die de vereniging gedurende 45 jaar muzikaal heeft geleid en veel successen heeft behaald met onze vereniging.

Historie • 3 • KTVM.nl
Historie • 4 • KTVM.nl

De tweede wereldoorlog was wederom een zeer moeilijke periode,maar ook deze wist men te boven te komen. Een van de grootste materiële schades die de vereniging opliep in deze oorlog was het verlies van bijna het hele archief; dit werd door Nederlandse evacués verbrand om zich te warmen in het gebouw wat toen dienst deed als repetitielokaal. Van de periode voor W.O. II zijn dan ook weinig gegevens bewaard gebleven, buiten de verhalen die van generatie op generatie vertelt worden. Na de oorlog werden diverse acties ondernomen op de T.V.M. weer “up-to-date” te krijgen, met als resultaat dat in 1949 de eerste uniformen konden worden aangeschaft, een grote prestatie in die tijd! In 1953 werd de verder opbloeiende T.V.M. bekroont met het predicaat ‘Koninklijk’. In de volksmond “het Vrijwillig”, officieel: ‘Koninklijke Tielse Vrijwillige Muziekvereniging’

Gedurende de periode tot 1989 kende de vereniging een explosieve groei. Naast de muzikale hoogtepunten kende de vereniging ook een aantal materialistische hoogtepunten. Zo werden vele nieuwe instrumenten aangeschaft voor zowel de harmonie als het toenmalige Jachthoornkorps en drumfanfare. Ook werd er in die periode twee keer van uniform gewisseld.

Historie • 5 • KTVM.nl

In 1974 werd tevens een eigen repetitielokaal gerealiseerd. Dit project werd geheel door eigen leden uitgevoerd. Van de tekentafel tot het metselen van de buitenmuren. Het geld voor al deze aankopen werd verdiend door allerlei subsidies, maar vooral ook door de grote inzet en zelfwerkzaamheid van bestuur en leden in de vorm van acties, de zelfwerkzaamheid waarom onze vereniging ook heden ten dage in Tiel en ver daarbuiten nog steeds bekend staat.

 

In 1982 bleek de behuizing voor de sterk gegroeide vereniging te klein. Er werd met de aanbouw bij het muzieklokaal begonnen, die in 1983 werd voltooid, waardoor een repetitieruimte werd gerealiseerd die tot op heden ruimte biedt aan onze vereniging.

Historie • 10 • KTVM.nl
Historie • 7 • KTVM.nl
Historie • 8 • KTVM.nl

In 2003 bestond de vereniging maar liefst 100 jaar. Wegens het 100-jarige bestaan is in dit jaar voor het eerst een concert gegeven in samenwerking met Tielse zangers en muzikanten in de Agnietenhof. Dit was een groot succes, en wordt met onregelmaat voortgezet.

Friends in Music part 2 • BBK • KTVM.nl

In 2006 bestond de BBK, als onderdeel van de KTVM, 55 jaar. In het kader daarvan is er een muzikaal feest in de Agnietenhof georganiseerd. Zo’n zelfde feest werd in 2011 op 12 november herhaald.

Om het 110-jarig bestaan van de vereniging in 2013 groots te vieren zijn er twee concerten met Karin Bloemen in de Agnietenhof gegeven. Dit waren tevens de laatste concerten met Theo Bindels als dirigent, die in totaal 17 jaar voor de harmonie heeft gestaan.

Poster concert met Karin Bloemen • KTVM.nl

In 2014 is Ruud Welle als nieuwe dirigent begonnen bij de harmonie.

Op 6 maart 2015 heeft Roel Blom na 12 zeer verdienstelijke jaren de voorzittershamer overgedragen aan Huub Zeelen.

Welkom bij de KTVM • KTVM.nl